telefon
17 77 12 333, 334

- Albatros -

Wyroby najwyższej jakości

- Nasze przedsiębiorstwo znajduje się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej oraz posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny. Oznacza to, iż zakład spełnia wszelkie wymagania określone zarówno w prawodawstwie UE jak i Polskim -

Jakość wyrobów rybnych

Doskonaląc nieustannie nasze receptury oraz wizualizację produktów, chcemy spełnić oczekiwania odbiorców.

  • współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami surowca oraz półproduktów;
  • do produkcji używamy tylko naturalne przyprawy tj. zioła, warzywa z ekologicznych terenów woj. podkarpackiego i sąsiadujących.

Wyjątkowy smak naszych wyrobów uzyskujemy dzięki temu, że nie stosujemy dodatków i substancji wspomagających. Są produktami bardzo naturalnymi, gdyż bazujemy wyłącznie na świeżych warzywach, suszonych ziołach i rybie o najlepszej jakości.

Aby utrzymać wysoki poziom jakości wyrobów został wprowadzony system HACCP polegający na ciągłym monitorowaniu procesu technologicznego w oparciu o ustalone krytyczne punkty kontroli. System ten zapewnia wysoką jakości wyrobów i jest istotny dla bezpieczeństwa wytwarzanych produktów. Ma on na celu identyfikację i eliminowanie potencjalnych zagrożeń występujących w środkach spożywczych zagrażających zdrowiu konsumenta.

Ciągła analiza systemu, weryfikowanie przy współpracy z Inspekcją Weterynaryjną pozwala podjąć środki zapobiegawcze, które pozwolą unikać zagrożeń na każdym etapie produkcji gwarantując naszym Klientom bezpieczne wyroby, o stałej, powtarzalnej i najwyższej jakości.